Yayınlanma Tarihi: 23 Nisan 2008Kategoriler: Konferanslar ve Jüri Üyelikleri

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında sunulan hizmetlerde kalite ve verimliliği arttırma, yenilikçilik içeren uygulamalrın hayata geçirilmesine yönelik vergi uygulamaları, iş akışları, formlar, beyannameler vb. Alanlarda getirilecek değişik önerileri değerlendirme ve ödüllendirme için “Bir fikrim var” yarışması düzenlemiştir. Jüri üyeliklerine Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Akif Ulusoy,  Milli Prodüktivite Merkezi Genel Sekreteri Kerim Ünal, Türkiye Fütüristler Derneği Başkanı Alphan Manas ve Türkiye Kalite Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Çetin Nuhoğlu’nun üstlendiği bu yarışma ile ilgili diğer detaylar http://www.gib.gov.tr/ adresinden temin edilebilecektir.

Yarışma Şartnamesi İçin Tıklayınız.

Bültene katılın.