Yayınlanma Tarihi: 13 Şubat 2011Kategoriler: Haberler

alphanmanas_BLOG_ismodeli_inovasyonuKocaeli Üniversitesi, Derbent Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksek Okulu genel müdür yardımcısı Yrd. Doç. Adem Yavaş hocam ile daha önce Bilişsel Haritalama Yöntemi (https://www.alphanmanas.com/?p=1503) konusunda çalışmıştık. Benden sonra diğer bir Dragon olan sevgili Nevzat Aydın ile çalışan hocam, son olarak Baybars Altuntaş ile çalışmasını tamamlayıp bunu uluslararası bir “Paper” haline getirecek. Kendisini böylesine yararlı bir çalışma yapmasından dolayı kutuluyorum.

Adem hocam geçenlerde benimle bir çalışmasını daha paylaştı: İş Modeli İnovasyonu (Çalışma için Tıklayınız). Çalışmasının esasını The Boston Consulting Group ve BusinessWeek’in ortak araştırması oluşturuyor. Bu çalışmaya göre iş modeli inovatörleri ürün veya süreç inovatörlerine göre ortalama dört kat daha fazla gelir elde etmişler. Bunun ötesinde iş modeli inovasyonu 10 yıllık bir zaman diliminde dahi ürün ve süreç inovasyonuna göre daha sürdürülebilir gelir yaratmış.

Kendisinin çalışmasından bazı kısa bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum:

Yaratıcılık, yaratıcı, alışılmışın dışında, orijinal ve/veya etkileyici olma kabiliyeti veya gücüne sahip olmak olarak düşünülebilir.
İnovasyon yaratıcılık gerektirmekle beraber, daha çok yaratıcılıktan türetilmiş gelir yaratma ve problem çözme potansiyeli ile ilişkilidir.
• Bu, buluş ve inovasyonu birbirinden ayıran en önemli unsurdur, çünkü buluş pazarda hiçbir etki yaratmadan da var olabilir. (Figueroa ve Conceiçao) Buluş, ancak işletme, bilim ve pazarlama arasında yönetilmiş paralel ilişkilerden geçerek başarılı bir inovasyona dönüşebilir.
• Dolayısı ile buluş tek bir adımken inovasyon buluştan değişimi yaratan bütüncül bir iş sürecidir. (Khilji ve diğerleri)
• Sonuç olarak inovasyon, buluşu, ticari değeri olan mal ve hizmetlere dönüştürme kapasitesidir. (Ahn ve diğerleri)
İş modeli, bir işletmenin, nasıl değer yaratacağı ve yakalayacağı ile ilgili varsayımlarını içeren, kabul edilebilir bir maliyetle gelir yaratmaya olan yaklaşımıdır. İş modeli, yönetimin müşterilerin ne istedikleri, nasıl istedikleri ve işletmenin bu ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayarak nasıl gelir elde edeceğine dair varsayımlarını içerir. (Gambardella ve McGahan)
• İş modelinin inovasyon için nihai rolü teknolojinin müşteriye değer yaratmasıdır. Keşif amaçlı araştırma, pazara nasıl sürüleceğine dair net bir yol içermeyen genel kullanımı olan teknolojiler yarattığından, faydalı bir iş modelinin yaratılması teknolojiden değer yaratılmasında kritik ancak ihmal edilen bir boyutu oluşturmaktadır. (Chesbrough ve Rosenbloom)
• İş modeli inovasyonu, sadece ürün, hizmet veya teknolojinin ötesinde, iş modelinin iki veya daha fazla unsurunun farklı bir şekilde değer yaratmak amacıyla yenilenmesidir. (The Boston Consulting Group) İş modeli inovasyonu, bir işletme temel varlıklarını ticarileştirmede özgün bir yaklaşım benimsediğinde ortaya çıkar.(Gambardella ve McGahan)
• İş modeli inovasyonu, sadece bir işletmeyi değil, bir endüstrinin bütününü de değiştirme gücüne sahip olabilir.

1990’lara kadar ürün vardı; Sonra çözüm onun yerini aldı. 21. Yüzyılda artık iş modeli var. Bunu göz ardı eden firmalar yok olup gitmeye mahkumlar.

Bültene katılın.