Daha önce: https://www.alphanmanas.com/?p=1746 yazımda yönelim ve davranış analizi ile çalışma üslupları ve yaratıcılık konularında yararlandığım 5 çalışmadan bahsetmiştim. Bunları tekrar sıralarsak:

1. Hogan Yönelim ve Değerler Ölçümü
2. Birkman Davranış Analizi ve Yaşam Stili Çalışması/Testi
3. The Personality Compass Analizi (Yaratıcılar hangi yönde bulunuyor?)
4. People Styles at Work (İş hayatındaki İnsan Üslupları)
5. Torrance Yaratıcı Düşünce Çalışması/Testi

Bugün, Hogan Yönelim ve Değerler Ölçümü ile Birkman Davranış Analizi ve Yaşam Stili Çalışması/Testi’nden bahsetmek istiyorum:

Hogan Yönelim ve Değerler Ölçümü:

Hogan Yönelim ve Değerler Ölçümü (MVPI), iş ortamında insan davranışının ardındaki nedenleri anlamaya yönelik yeni kuşak bir değerlendirme aracıdır. Türk iş hayatında kullanılabilmesi için norm, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. MVPI, akademik alanda seksen yıldır sürdürülen motivasyon araştırmalarına dayanır ve bireyin başarı yönünde harekete geçmesini sağlayan yönelimleri tanımlar. Özel görev ve durumlardaki seçme süreçlerinde ve terfi aşamalarında uygulanır. MVPI, kurum kültür ve değerlerine uyum sağlayacak kişileri seçmek için objektif bilgi sağlar. Bütün bunlar bireyin iç yüzüne ışık tutar.

Faydaları
– Çalışan değerleriyle kurum kültürü arasındaki uyumu değerlendirir.
– Kurum çalışanlarının ortak bir amaç etrafında birleşmelerini kolaylaştırır.
– Yüksek performansla sinerji oluşturacak ekiplerin kurulmasına olanak tanır.
– Değerlendirmeyi alan üzerinde olumsuz etki bırakmaz ve kişilik haklarına karşı duyarlıdır.
– Kurumun değerlerini benimseyecek kişileri seçmede ve değerlendirmede kullanılabilecek tek ölçüm aracıdır.

Uygulama Özellikleri
– Türkiye’nin her yerinden internet üzerinde uygulama ve değerlendirme kolaylığı verir.
– Bilgisayar yazılımıyla anında raporlanır.
– Raporlar elektronik postayla veya basılı olarak çoğaltılır.
– Toplu uygulamalarda kâğıt-kalem uygulaması kolaylığı sunar.
– 20 dakikada değerlendirme ve raporlama imkanı sağlar.

Uygulama Alanları
– İşe alım
– Yeni ekiplerin oluşturulması
– Özel görevlendirmeler

Örnek Hogan Raporu için Tıklayınız

Daha fazla bilgi için:
http://www.hoganassessments.com/hogan-personality-inventory
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Hogan_(psychologist)

Birkman Davranış Analizi ve Yaşam Stili Çalışması:

Birkman Method® 60 yıldır dünyanın 5,000 den fazla organizasyonunda, şirketinde ve sivil toplum  örgütünde, devlet kuruluşlarında ve  bireylerde 8 milyondan fazla kişiye  uygulanmıştır. Değerlendirmede derin biçimde sosyal davranışlar kişisel beklentilerin altı çizilerek ölçülür, aksiyon alma ve ihtiyaçların karşılanmamasında oluşan potansiyel stres, mesleki bulgular ve organizasyonel güçlü yönler raporlanır.

Uzun yıllar boyunca şirketler tarafından liderlik, ekip oluşturma, eleman alma ve işteki uyum  projelerinde uygulandıktan sonra Amerika’daki üniversiteler de Birkman metodunu kariyer seçiminde ve iş dünyasına yönelik olarak kullanmaya başlamışlardır. Üniversitelerin lisans ve lisans üstü, yüksek lisans ve açık öğretim programlarında ve ayrıca kendi iç idari personellerinin değerlendirmelerinde de kullanmışlardır.

Örneğin Carolina Üniversitesi Moore  Business School’da Birkman kullanılmaya başladıktan sonra işe yerleştirme oranı % 45 den % 88’e  çıkmıştır. Metodu kullanmaya başlayan mezunların işlerine daha fazla odaklandıkları  ve ne istediklerini daha çok bilerek kendilerine uygun meslek seçimi yaptıkları saptanmıştır.

Colgate Üniversitesi programı 2004’ten beri 1,500 öğrencide uygulamış ve program yeni ekonomi için kendini yaratmak ve yeni ekonomi için liderlik adı altında 2 ders olarak üniversitede verilmiştir.

South Carolina, Emory Üniversitesi ve  Colgate Üniversitesi’nde  öğrencilere  daha yardımcı olabilmek ve onların başkaları ile iletişimlerinde çalışma tarzlarının  ne  kadar etkili olduğunu,  rollerinin  takım oluşturmadaki önemini ve genelde iş dünyasındaki tamamlayıcı faktörleri göstermişlerdir. Emory Üniversitesindeki uygulamada ise, idari ve diğer çeşitli görevde çalışanlar için de uygulanmıştır.

Emory Üniversitesinde son 6 yılda 5,000 den fazla öğrenciye uygulanan Birkman metodu kariyer merkezin deki 15 kişilik  profesyonel yorumlayıcılar ile yapılmaktadır.

Türkiye’de İTÜ’de belli bir grup öğrenciye yapılan uygulamada ve  değerlendirmelerde öğrenciler kendilerine neyin daha anlamlı gelip iş başvurularında önceliklerini daha net gördüklerini dile getirmişlerdir.

Daha fazla bilgi için:
http://www.birkman.com/birkmanMethod/whatIsTheBirkmanMethod.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Birkman

Bültene katılın.