Fütüristler Derneği’ni 2005 yılında, sosyal yaşamın ve iş yaşamının gelecekte nasıl şekilleneceğine dair uzgörülerde bulunmak üzere multidisipliner çalışmalar yapmak üzere kurmuştuk. Kurucu üyeleri (alfabetik sıra); Alphan Manas, Faruk Eczacıbaşı, Işık Biren, İbrahim Kavrakoğlu, İrfan Sayar, Jan Nahum, Oğuz Manas, Rıfat Sağlam, Ufuk Emekli, Uğur Yüce ve Yurtsan Atakan’dan oluşmaktadır.  

Fütüristler Derneği, sosyal ve pozitif bilimler açısından tüm disiplinlerin ve teknolojinin insanlığı ne kadar ve nasıl etkileyeceği, nelerin değişeceği ve dönüşeceğiyle ilgili görüşleri paylaşmak; iş yaşamı ve sosyal hayatı iyileştirmeye yönelik yöntemler geliştirmek üzere faaliyetlerde bulunmaktadır. Geçen 3 yıllık süre içinde dernek Türkiye’yi “Fütürizm” kavramı ile tanıştırdı. Fütürizmin, temelleri olan bir bilim olarak hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğini kamuoyu tarafından da benimsenen çalışmalara imza atarak gösterdi.

Kurucu başkan olarak sürdürdüğüm başkanlık görevimi, M-GEN Gelecek Planlama Merkezi Kurucusu Bayan Ufuk Tarhan’a devrettim. Bu bayrak değişiminin amacı, Fütüristler Derneği’nde yaşanabilecek hedef körlüğünü ortadan kaldırmak ve görev yapma isteğinde olan kişilerin önünü açabilmektir.  Ayrıca böyle bir değişimle derneğin kendini daima geliştirme sürecinde olduğunu da kanıtlamış olduk. Bu süre içinde başarımızda büyük katkısı olan eski ekibimize çok teşekkür ediyorum. Onursal Başkanlık görevi ile onurlandırıldığım bu dernekte yeni projeler çerçevesinde görevime devam edeceğim.

İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi’nde 12 Şubat 2009’da düzenlenen Fütüristler Derneği Genel Kurulu’nda seçimler yapıldı. Seçimler soruncunda diğer yönetim kurulu üyeleri ise Alper Alsan, Cem Tarık Yüksel, Murat Şahin, Mustafa Aykut, Müge Büyüktalaş, Refik Çağlayan, Ümit Özden ve Dr. Serdar Savaş olarak belirlendi. Genel kurul kararları çerçevesinde dernek bünyesinde kurulan Gençlik Komitesi Başkanlığı’na da Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Renin Canbolat atandı.

Fütüristler Derneği’nin 2009 ve sonrasında “gelecekten sorumluyuz” inancı ve sloganıyla ilerleyeceklerini söyleyen, dernek olarak alternatif gelecek senaryolarını kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade eden yeni başkanımız Ufuk Tarhan ve ekibini kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Bültene katılın.