MIT Sloan Management Review, iş hayatı liderleri için kullanışlı ve yenilikçi fikirlerin güvenilir bir kaynağı. Yıllardır yöneticilere şirket stratejilerindeki son trendler, teknoloji yönetimi, yenilikçilik gibi pek çok konu hakkında bilgi sağlar.

Yenilikçiliği; “bir fikrin pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir üretim/dağıtım yöntemine, yeni bir kamu hizmet yöntemine dönüştürülmesi” olarak tanımlıyorlar.

Ben bunlara ek olarak, yeniliğin en önemli göstergesini ‘farklılaşmak’ olarak görüyorum. Farklılaşmak; yaşadığımız dünyaya, işimize, şirketimizin yetkinliklerine ve rekabet avantajlarına nasıl bakışımızı sorgulayabilmektir.

Bu kavramlar çerçevesinde dergimiz bu ay: “Başarılı inovasyonun 5 aşaması, Girişim 2.0: Yeni işbirliği biçimlerinin doğuşu ve akıllı büyümenin yolunu bulmak” konuları dahil pek çok değerli yazarın makalesini içermektedir.

Hepinize keyifli okumalar diliyorum.

Dergiden Başlıklar ;
GİRİŞİM 2.0 : Yeni İşbirliği Biçimlerinin Doğuşu
STRATEJİ : Akıllı Büyümenin Yolunu Bulmak
İNOVASYON : Başarılı İnovasyonun Beş Aşaması

Derginin PDF Hali

22/07/2007 Ekonomist MIT Sloan

Bültene katılın.