Yayınlanma Tarihi: 3 Nisan 2009Kategoriler: Konferanslar ve Jüri Üyelikleri


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Bir Fikrim Var Yarışması”nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri, 24.02.2009 tarihinde verildi.

Dereceye giren ödül sahipleri, Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Akif ULUSOY başkanlığında; Milli Prodüktivite Merkezi Genel Sekreteri Kerim ÜNAL; Türkiye Fütüristler Derneği Başkanı Alphan MANAS ve Türkiye Kalite Derneği Yönetim Kurulu E. Başkanı Ö. Çetin NUHOÄžLU’ndan oluşan jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu belirlenmişti.

Ödül töreni sırasında konuşma yapan Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Akif ULUSOY, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yeniden yapılanma süreci ile birlikte klasik devlet kurumu anlayışından uzaklaşarak yenileşim (inovasyon) anlayışı ve katılımcı yönetim çerçevesinde kendisini sürekli geliştirmeyi, mükelleflere daha iyi, kaliteli hizmet vermeyi hedeflediğini belirtti. Yeni bir ürün ya da hizmet geliştirmek olduğu kadar bu ürün veya hizmetlerin ulaştırılmasında yeni bir süreç, yeni bir uygulama geliştirmek anlamını da taşıyan yenileşimin, “Bir Fikrim Var Yarışması”nın düzenlenmesinin başlıca nedeni olduğunu söyleyen Mehmet Akif ULUSOY, hizmetlerin ulaştırılmasında yaşanan sorunlara yenilikçi, etkin çözümler bulunmasında, bu sorunları bizzat yaşayan çalışanların fikirlerinin alınmasının, sorunların çözümüne çalışanların dahil edilmesinin katılımcı yönetim anlayışının gereklerinden biri olduğunu ve sorunlara etkin çözümler bulmanın hizmet kalitesini artırdığı kadar çalışanların da iş süreçlerinde yaşadıkları sorunlara çözüm bulmalarına katkı sağlayarak daha verimli, etkin çalışmalarını sağlayacağını ve motivasyonlarını artıracağını söyleyerek çalışanların fikirlerinin alınmasının önemini vurguladı.

Tören sırasında ayrıca söz alan jüri üyelerinden Milli Prodüktivite Merkezi Genel Sekreteri ve Avrupa Verimlilik Merkezleri Birliği Başkan Yardımcısı Kerim ÜNAL ve Türkiye Fütüristler Derneği Başkanı Alphan MANAS, Gelir İdaresi Başkanlığı’nı, bu çalışmayı ciddiyetle gerçekleştirmiş olmasından dolayı kutladıklarını ve yarışma dolayısı ile alınan önerilerin hayata geçirilmesini dilediklerini ifade ettiler.

Yarışmaya 867 katılımcının yaptığı toplam 2059 geçerli başvuru arasında pek çok birbirine paralel ya da birbirine çok yakın olan öneriler yer alırken, jüri üyelerinin değerlendirmeleri sırasında daha özgün olan önerileri belirlemeye dikkat ettiği değerlendirme sonucu daha önce sayfamızda duyurulmuş olan ödül sahipleri şu şekilde sıralanmıştı:

1.lik ödülü: Ahmet Tamer YILDIZ, Nizip Vergi Dairesi Müdürlüğü,
ÖNERİ: Mevcut uygulamada ödeme kaydedici cihazlara ait vergi dairesince yapılan işlemlerin mükelleflere ve idareye tasarruf ile hizmette kalite sağlayacak şekilde yetkili satış bayilerince yerine getirilmesi suretiyle belge sayısının ve vergi dairesine birden çok kez gitme zorunluluğunun kaldırılması.

2.lik ödülü: Yalçın ÖZEN, Şuhut Malmüdürlüğü,
ÖNERİ: Motorlu Taşıtlar Vergisinde araçların tek bir sicilden tek bir numara ile Türkiye’nin heryerinden takip edilmesini sağlanması suretiyle mükellefe sunulan hizmette kalitenin artması, idarenin işlemlerde yaşadığı verimsizliğin önlenmesi.

3.lük ödülü: Ferit ÖZ, Altan YILMAZ (Ekip olarak katılım), Gelir İdaresi Başkanlığı, KDV Müdürlüğü
ÖNERİ: Gelir İdaresi Başkanlığı merkez örgütünde fonksiyonlara dayalı yapılanmanın yanısıra mükellef gruplarına, sektörlere göre yapılanmaya geçilerek mükellefe sunulan hizmette, denetimde, tahsilatta ve hertürlü yasal düzenlemede uzmanlık sağlanarak kaynakların etkin ve verimli kullanılması ve gerçek anlamda “mükellef odaklılık”ın gerçekleştirilmesi.

MANSİYONLAR:
Yasemin ŞENER, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü,
ÖNERİ: İşe ilk kez başlayan mükelleflerin bir günlük vergi mükellefiyetinde haklar ve yükümlülükler konusunda Bilinçlendirme Eğitimine katılımının sağlanması,

Adem KÖSEDAÄž, Ostim Vergi Dairesi Müdürlüğü,
ÖNERİ: Vatandaşların alışverişlerinde mutlaka belge almalarını hatırlatmak amacıyla yazarkasaların bulunduğu mahallere “FİŞİNİZİ ALMAYI UNUTMAYINIZ” levhasının asılması.

Uğur TOSYALI, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, KDV ve ÖTV Müdürlüğü,
ÖNERİ: KDV iade taleplerinin bir bilgisayar yazılımı aracılığıyla yürütülmesi ve bu suretle taleplerin hızlı, kaliteli bir şekilde yapılması ve iade sürecinin performansının daha şeffaf bir şekilde yönetilmesine ilişkin bir yazılım önerisi.

Gökçe ŞEN, Torbalı Vergi Dairesi Müdürlüğü,
ÖNERİ: Yargı harçlarının mahkemeler tarafından tahsil edilerek bu alanda oluşan eksik tahsil gerçeğinin ve verimsiz iş yükü sürecinin ortadan kaldırılması.

Recep YÜCEDOÄžRU, Bursa Vergi Başkanlığı, Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü
ÖNERİ: Türkiye genelinde hacizli araçlar ve gayrimenkullerin internet sitesi üzerinden satışını sağlayarak satış maliyetlerini düşürmek ve cebri tahsilatların etkinliğini artırmak.

 

Bültene katılın.