Yayınlanma Tarihi: 1 Kasım 2013Kategoriler: Haberler

Akçansa

Bir önceki yazımda, toplumdaki “Çevrecilik” bilincinin ne kadar zayıf olduğunu belirtmiştim. Bu yazımda ise firmaların yanlış yönlendirme ile bu bilincin oluşmasını nasıl engellediklerini aktaracağım. Önceki yazımda Ömrünü Tamamlamış Lastik’lerin (ÖTL) çimento fabrikalarında yakılmasının yarattığı çevre katliamını yazdıktan sonra, Akçansa, Facebook sayfası aracılığıyla yukarıdaki resimde yer alan reklamı yayınladı. Reklam benim blog yazımın hemen sonrasında yayınlandığı için tesadüf olmsa şansını yitirdi. Ayrıca, Akçansa bu reklama konu olan bsaın toplantısını zaten 15 Haziran 2012 de yapılmıştı: (Haber İçin Tıklayınız)

Basın toplantısında aktarılan bilgilerden alıntı yaparasak: “Son 5 yılda 250 bin ton atığı yakıt olarak kullandık. Böylece 22 bin ton karbon emisyonu önlendi. Yakılan 12.2 milyon lastik üst üste konduğunda 10 bin 242 tane Sabancı Kulesi yüksekliğine ulaşıyor. 2011’de 68 bin 352 ton alternatif yakıt kullanılarak ısıl enerji ihtiyacının yüzde 4.68’i karşılandı. Bu uygulamayla, toplam 36 bin ton kömür tasarrufu sağlandı”. Burada söylenmeye çalışılan, TDF (Lastik’den Elde Edilen Yakıt/Alternatif Yakıt) kullanılarak kömür kullanımının engellendiği. Benim anlayamadığım ise adı geçen yakıtın kömürden çok daha fazla çevreyi katlettiğidir. Lastik (ÖTL) yakıp, kömür ithalatını engelleyip ekonomiye katkıları olsa bir nebze rahatlayacağım. Yerli olan kömürü yakmadıkları gibi, Bakanlıktan çıkardıkları Yönetmelik ile dışarıdan parçalanmış lastik ithal edip onu yapıyorlar.

Yukarıda “Böylece 22 bin ton karbon emisyonu önlendi” cümlesinin nasıl yanlış yönlendirme olduğunu sizinle bir makale paylaşıp göstereceğim. (Makale İçin Tıklayınız). ABD’de lastik yakan çimento fabrikalarında yapılan emisyon ölçümlerinde bırakaın “karbon ayak izi azalması” yaşamayı, kömürden daha fazla karbon ayak izi oluşturmanın yanında, kanserojen madde salınımı da kat be kat artıyor. Bu konu ABD’de de büyük bir sorun. Ama çevreci olmayan ABD’yi kendimize örnek olarak almamız zaten doğru bir yaklaşım olamaz.

Konuyu kısaca özetlersek, lastik yakmak kömür yakmaktan daha tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Üniversitede okuyan, bilgi ve bilince sahip olduğu varsayılan öğrencilerin ağaçların kesilmesini engellemek için barikat kurup lastik yakmasındaki ironiyi çözmek gerçekten mümkün değil.

Bültene katılın.