Yayınlanma Tarihi: 22 Ekim 2012Kategoriler: Haberler

TBMM Üstün Yetenekli Çocukları Araştırma Komisyonu her partiden temsilcilerden oluşuyor. Bu komisyon üyelerinden bazıları geçen hafta içinde Almanya‘nın Wiesbaden kentindeki “Otfried Preussler Üstün Yetenekliler İlkokulunu” ziyaret etti: http://www.haberler.com/tbmm-ustun-yetenekli-cocuklari-arastirma-komisyonu-4023635-haberi/ Diğer bir grup ise Yeni Zellanda ve Güney Kore’ye gidip incelemelerde bulunacak. 1410 yılında dünyadaki ilk “Üstün Yetenekliler Eğitimi”ni Enderun okullarıyla başlatan Osmanlı’dan sonra bence geç kalınmış bir çalışma yapılıyor.

Buradan Mensa High IQ Society IBD (Uluslararası Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantısı)’na dönmek istiyorum. Bu yıl Dubrovnik’de yapılan toplantıya beş kıtadan 35 ülke temsilcileri katıldı. Bana da tanıtım olanağı sağladılar. Ben tabii ki Enderun okullarını ve İstanbul’un güzelliklerini ön plana çıkarmak koşulu ile çalışmalarımız hakkında bilgi verdim. Her ülke başlangıçta “Oktay Babuna Paranoyası” yaşamış. Ama zamanla bunun aslında bir “sosyal ağ” olduğunu da kabul etmişler. Bu sosyal ağ üzerinden aynı zamanda akademik bilgi de paylaşıyor, ülkelerin “üstün yetenekliler” konusundaki çalışmalarına destek oluyor. Biz 2 yıldır aynı uğraşı içindeyiz. Henüz TBMM kanadında bir başarı sağlayamadık. Eğer başarı sağlamış olsaydık, onlara Güney Kore’ye gitmelerine gerek olmadığını, bu ülkenin çalışmalarının yaz okulu düzeyinde olduğunu söylerdik. Gidilmesi gerekilen en önemli ülke Singapur’dur. Singapur, çalışmalarına başlamadan önce ABD ve İsrail’de araştırmalar yapmış, destek ve eleştiriler almıştır. Bugün gayet başarı ile uygulanıyor: http://www.moe.gov.sg/education/programmes/gifted-education-programme/gep-schools/  Bu programı başlatan o zamanki Eğitim Bakanı rahmetli Tay En Soon’un kardeşi aynı zamanda Mensa Singapur’un başkanı Marina Tay ile Dubrovnik’de beraberdik. Bu konuda detaylı konuştuk. TBMM Üstün Yetenekli Çocukları Araştırma Komisyonu üyelerinden bir milletvekiline Singapur ve diğer ülkeler konusunda yardımcı olacağımızı bildirdim. Umarım dikkate alınır. Çünkü sadece gidip-görmek değil, bu konuda çalışma yapan akademisyenlerle beraber çalışmakta yarar görüyorum.

Toplantıya katılan 35 ülkenin ve tüm dünyadaki 117 ülkenin bulunduğu Mensa’nın yapmış olduğu IQ testlerini değerlendirdik. “Culture Free-Kültür’den Bağımsız/Arınmış” denilen sayısal ve sözel olmayan “şekil” bazlı testlerin ön planda olduğu görülüyor. Dünyada ağırlıklı olarak kullanılan 6 tane IQ testi aşağıdaki gibidir:

  1. Figure Reasoning Test: Bu İngiliz “Culture Free-Kültür’den Bağımsız/Arınmış”  testi, J. C. Daniels tarafından geliştirilmiş ve 1949′da Crosby Lockwood Son Ltd., Londra’da yayınlamıştır. Mensa tarafından ağırlıklı olarak kullanılan test’tir.
  2. Cattell: Bu test R.B. Cattel tarafından geliştirimiş ve Türkçe uyarlaması Bağlan Toğrol tarafından yapılmıştır. “Culture Free-Kültür’den Bağımsız/Arınmış” olan Cattel zeka testi tüm toplumlara uygulanabilir. 2A, 2B ve 3A olmak üzere üç formu vardır. Yaş gruplarına göre bu formlar ayrılır. Zeka-Performans testi olup 4-7 yaş, 7-14 yaş ve 14 yaş üstü bireylere bireysel ve grup olarak uygulanabilir. Uygun yaş grubuna göre bireyin kendisine verilen formu belirli bir süre içerisinde yanıtlaması istenir.
  3. Raven Standart Progresif Matrisler Testi: “Culture Free-Kültürden Bağımsız/Arınmış”  test 1936 yılında John C. Raven tarafından geliştirildi. 4×4, 3×3, or 2×2 matrix’lerden oluşan bu test 3 bölümden oluşur: Standart, Renkli, Gelişmiş. Türk normu çalışmaları halen devam etmektedir. Türkiye’de küçük çocuklarda “Renkli” olan bölümü kullanılmaktadır.
  4. Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS)– Wechsler Erişkin Zekâ Ölçeği: David Wechsler tarafından 1955 yılında geliştirilen ve daha sonra güncelleştirilen (örneğin WAIS-R, 1981) erişkinlere yönelik bir zekâ testi. Sözel (bilgi, karşılaştırma, aritmetik, benzerlik, kelime dağarcığı, vs.) ve performans (resim tamamlama, blok tasarımı, resim düzenleme, nesneleri birleştirme, vs.) olarak iki kategoriden ve on bir alt bölümden oluşan bu zekâ testi, Stanfort-Binet testindeki bazı eksiklikleri de gidermiş olması nedeniyle oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Sonuçta elde edilen puanlar sözel ve performans olarak ayrı ayrı değerlendirilebildiği gibi, genel bir IQ ölçümü şeklinde de değerlendirilebilmektedir.
  5. Stanford-Binet: İlk “zeka testi” Fransız okul sistemi için Sorbonne psikoloji laboratuarı yöneticisi Alfred Binet ve çalışma arkadaşı Theodore Simon tarafından hazırlanmıştır. Binet ve Simon bir dizi soru geliştirmiş ve bunları Paris’teki okul çocuklarına uygulayarak hangilerinde zihinsel gerilik ya da öğrenme güçlüğü bulunduğunu saptamaya çalışmışlardır. Stanford-Binet testinin son sürümü 1985 yılında yayınlanmıştır. Etnik gruplar ya da cinsiyetlere ilişkin yanlılık taşıdığı düşünülen maddeler yansız maddelerle değiştirilmiştir. Zihinsel açıdan geri ya da üstün olanlarla özel öğrenme güçlüğü bulunanları ayırt etmeye yarayan maddeler eklenmiştir. Stanford-Binet testinin 15 farklı alt testi zekanın göstergeleri kabul edilen dört tür zihinsel yeteneği ölçecek şekilde düzenlenmiştir: Sözel yargılama, soyut/görsel yargılama, niceliksel yargılama ve kısa süreli bellek. “Culture-Free” olmadığı için Mensa’nın uygulamadığı ama sonucunun kabul gördüğü bir test’tir.
  6. WISC-R: Çocuklar için zeka ölçeği olup, Türkçe 4. Norm hazırlanmıştır. Türkçe, 6-16 yaş arası çocuklara ve ergenlere uygulanan bir zeka testidir. Her biri genel zeka bölümünü oluşturan birden fazla yeteneği ölçen WISC-R zeka ölçeği, 12 alt testten oluşmaktadır. Bu 12 alt test sözel bölüm ve performans bölüm olmak üzere ikiye ayrılan bir sınıflama da çocuğa sunulmaktadır.Sözel bölümü oluşturan alt testler Genel Bilgi, Benzerlikler, Aritmetik, Sözcük Dağarcığı, Yargılama ve Sayı Dizisi’dir. Performans bölümündeki alt testler ise Resim Tamamlama, Resim Düzenleme, Küplerle Desen, Parça Birleştirme, Şifre ve Labirentler’dir. Özellikle DEHB olan çocuklarda Matematik başarısının tespitinde kullanılır.

Mensa Üstün Yeteneklileri Destekleme Derneği (www.mensa.org.tr) başkanı olarak ben ve ülke psikoloğumuz ile beraber yukarıda adı geçen tüm testlere erişimimiz bulunmaktadır. Şu aşamada Mensa üyeliği için “Culture Free-Kültür’den Bağımsız/Arınmış” test kullanmakta olup, devlet kurumlarından diğer testleri yaptırmış genç ve yetişkinleri de bu sonuçları bizimle paylaşmaları durumunda onları dernek üyeliğine kabul etmekteyiz. Dernek üyesi olmak için (başkan olarak ben de dahil) 130 ve üstü IQ’ya sahip olunması gerekiyor.

Şunu da hatırlatmak gerekir ki, derneğimiz sponsorluklarla gelişecek ve büyücektir. Toplumda Üstün Yetenekliler’in sözcüsü olan bir STK olabilmesi için Mensa’nın (www.mensa.org.tr) güçlü olması gerekmektedir.

Kendisini yenilemediği sürece orta dönemde yok olup gidecek Ekşi Sözlük’de yazan kalemşör, “norvel”, “kizcucugu”, “black smoke”, “strelnikov” ve “fair” rumuzlu arkadaşlar arzu ettikleri taktirde derneğimize başvurup zekalarının da şaklabanlıkları kadar yüksek olup olmadıklarını test ettirebilirler.

Bültene katılın.