Yayınlanma Tarihi: 9 Ocak 2010Kategoriler: Basında Çıkan Haberler

mensa_nobel
HaberTürk, Hürriyet, Star, Ayrıntılı Haber, İstanbul ve Referans Gazetelerinde yer alan haberler için tıklayınız

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Nobel Ödülünü alacak bilim adamlarını yetiştirebilmek için, ülkemizde normalin üstünde yetenek, motivasyon ve yaratıcılık bileşenlerini (bunların birbirleriyle etkileşimi sonucunda ortaya çıkan özelliğe “Üstün Zeka” denmektedir) barındıran bireyleri ortaya çıkarmamız gerekmektedir.

Üstün zekalıların yaşıtlarına oranla daha ileri düzeyde bir öğrenme süreçleri vardır. Olaylar arasında bağ kurmada iyidirler,  uzun süre dikkatlerini toplayabilirler (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olup veya disleksi yani öğrenme güçlüğü çekenler de üstün zekalı olabilirler),  soyut konular ilgilerini çeker, işlemleri zihinden kolaylıkla çözebilirler, yaş gruplarının daha üstündeki kitapları okumaktan hoşlanırlar.

Ailelerin anlattığına göre üstün zekalı çocuklarda görülen ilk belirtiler; hızlı anlama, merak,  geniş bilgi,  geniş kelime hazinesi,  kuvvetli hafıza ve rakamlara,  atlaslara ve ansiklopedilere karşı olağan üstü bir ilgiydi. Pek çok istisna durum söz konusu olsa da genel olarak üstün zekalı bir çocuk kültürel,  eğitim geçmişi,  karakter ve kalıtım yönüyle daha iyi durumdadır.  Kalıtımın ve çevrenin de etkisiyle üstün yetenekli çocuklar fiziksel olarak da normal çocuklara oranla çok daha iyidir.

Üstün zekalı çocukların özelliklerini listelersek:

– Sözcük dağarcığı geniştir.
– Belleği kuvvetlidir.
– Soyut kelimeler kullanır.
– Yeni durumlara uyum gösterir ve onları şekillendirir.
– Geniş bir ilgi alanına sahiptir.
– Beceriklidir, problemleri ustaca çözer
– İstekli bir okuyucudur.
– Genel bilgi birikimi çoktur.
– Duygusal olarak güvenlidir.
– Daha az dış kontrole ihtiyaç duyar.
– Girişimci ve ataktır, yeni şeyler yapmak ister.
– Yüksek düzeyde soyut düşünür.
– Keşif içeren etkinliklerden hoşlanır.
– Bilgileri ezberleme dışında, onları kullanma kapasitesine sahiptir.
– Yeni fikirlerde, bağlantıları görmede, yenilikleri izlemede yaratıcıdır.
– Akranları ve ortam üzerinde baskın olma eğilimine sahiptir.
– Hızlı, kolay ve etkin öğrenir.
– Soyutlama, kavramlaştırma ve sentez yapma gücüne sahiptir.
– Hedefine ulaşmada inatçı ve mücadelecidir.

Yukarıdaki özellikler “Girişimci” ve “Lider” özelliklerine de uymaktadır. Geleceğin girişimci ve liderleri’nin de bu gruptan çıkacağı aşikardır.

Üstün zekalılık, zeka testiyle ölçülebilen ve akranlarıyla karşılaştırıldığında dünya üzerinde %2’lik dilimde kalmayı sağlayan genel zihinsel yetenek olarak da tanımlanabilir.

Bu bireylerin ülkenin gelişimine katkıda bulunmasını arttıracak ve birbirleriyle iletişimlerini sağlayacak bir örgütlenme ihtiyacı bulunduğu bilinmektedir. Bu örgütlenmeyi sağlayacak yapılanma uluslararası MENSA topluluğu ile başlamıştır. “Uluslararası Üstün Zekalılar ve Yetenekliler Topluluğu” olarak bilinen Mensa, 1946 yılında ilk olarak İngiltere’de kurulmuştur. Bugün dünyada 40’ı aktif organizasyonlar ile çalışan yaklaşık 100 kadar ülkede 100.000 kadar Mensa üyesi bulunmaktadır. Mensa, Latincede masa anlamına gelmektedir. Yani bireylerin ırk, renk, milliyet, yaş, politik görüş, eğitim ve toplumsal durumlarının önemsiz olduğu bir yuvarlak masa topluluğudur. Mensa üyesi olmak için, kabul edilen bir IQ testi uygulamasından en üst %2’lik dilime girilmesi gerekmektedir.

Mensa Türkiye Ofisi ise Kasım 2009 benim başkanlığımda kurulmuştur.

Mensa Türkiye’nin amaçları:

1. Genç Üstün Beyinlerin (GEB) ülkemiz açısından önemini ortaya koymak,
2. Birbirleriyle ulusal ve uluslararası olarak iletişim kurmalarını sağlamak,
3. Bu yetenekleri bir araya getirerek birçok ulusal ve uluslararası sorunu analiz-sentez düzeyinde değerlendirmelerde bulunmalarına katkıda bulunmak,
4. Yeni ve araştırmaya değer fikirlerinin uygulamaya sokulmasına destek olmak,
5. Bu yeteneklerin alacağı  patentlerden ve çalışmalardan üniversitelerimizin faydalanmasını sağlamak olacaktır.

Türkiye’de özellikle üstün zekalıları tanılama konusunda eksiklik olduğu Mensa Türkiye’nin çalışmaya başlaması ile ortaya çıkmıştır. 9-10-11 Ocak 2010 tarihlerinde İstanbul-İzmir ve Ankara da planlanan testler, gelen talebin planlananın çok üstüne çıkması ve buna bağlı olarak, sınav yeri ve ekip planlamasını daha sağlıklı yapabilmek amacıyla Şubat ayı içine ertelemiştir. Detaylı bilgi için: www.mensa-turkey.org

Basında Yer Alan Haberler:

HaberTürk Gazetesi
Hürriyet Gazetesi
Star Gazetesi
Referans Gazetesi
Ayrıntılı Haber Gazetesi
İstanbul Gazetesi
Anadolu Ajans
Hürriyet Gündem
Hürriyet Sağlık

Bültene katılın.