Gelecekte bizleri nasıl bir yaşam bekliyor? Hangi değişkenler önem kazanacak ve dünyanın gidişatını nasıl etkileyecek? Bu konudaki senaryolar neler? Özellikle de Türkiye bu kurgunun neresinde yer alıyor? Bu sorulara cevap vermek yada  bunlar üzerine düşünmek şimdi her zamankinden daha önemli. Bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin hız kazandığı bir zaman diliminde, gelecek öngörüeri farklılıklar kazanmakla birlikte, genelde benzer şekillerde karşımıza çıkıyor.

İnsanoğlu modern çağın başlarından itibaren, bir taraftan geleceği şekillendirirken öte yandan da öngömeye çalıştı. Ama hiçbir zaman bu çağdaki kadar önem kazanmadı; çünkü gelecek kurguları artık insanlığın ve dünyanın kendini var etme senaryoları üzerine kurulu. Bu senaryolar, Hollywood filmlerinde veye ütopya karşıtı romanlarda da benzer şekilde karşımıza çıkıyor. Kontrol edilen kitlelerin, yapay döllenme odalarında kitaplardan ve doğadan şartlı refleksle uzaklaştırılan, dolayısıyla bilgiden uzaklaştırılmış insanların dünyası bu; ya da intihar vakaların hızlı  bir şekilde arttığı gelecekte, intihar etmenin en büyük suç sayıldığı bir yaşam. Peki ama gerçekten de gelecek bu denli karanlık, ve bu kadar kaotik mi? Ekonomik ilişkiler ağı, küresel ısınma veya toplumsal yaşam gelecekte nasıl düzenlenecek? Tüm bunları Türkiye Fütüristler Derneği Başkanı Alphan Manas ile konuştuk.

Manas, belli bir kurgu içinde geleceğin nasıl şekilleneceğini ve Türkiye’nin seyir defterindeki ipuçlarını anlattı. Bizim için kaotik ve karanlık olan geleceğin dünyası, doğarken kendini öylesi bir yaşamın kucağında bulan insanlar için aynı anlamı ifade etmeyecek. Manas’a göre böyle bir gelecek, en çok geçiş süreci yaşayanları etkileyecek.İklim değişiklikleri belirleyici olacak. Alphan Manas, gelecekte en çok küresel ısınmanın yaratacağı etkilerin belirleyici olacağını söylüyor. Karbon bazlı gazların yaratacağı etki giderek büyüecek ve iklim değişikliklerine yol açacak. Özellikle, Amerika’nın Kyoto Protokolünü imzalamayı reddetmesi ve bu noktada ortaya çıkan direnç, süreci hızlandırıcı etkenler arasında yer alıyor.

Bültene katılın.